Home / Trainings / Basisopleiding omgevingsvergunning en milieuadministratie

Basisopleiding omgevingsvergunning en milieuadministratie

Info

Basisopleiding omgevingsvergunning en milieuadministratie
07 Feb 2019
09:30 - 16:30

Speakers:
Kim Schoenmaekers, Senior Consultant, Bloomingfeld Group

Bloomingfeld Belgium
Belgicastraat 9
Zaventem
Belgium

Base Rate: 550 EUR
Early-Bird Rate: 495 EUR
Language: Dutch

Extras:

· Kadert binnen de 30u verplichte opleiding voor milieucoördinatoren.

· Deelnemers ontvangen na de training een attest.

· Inclusief lunch, koffiebreaks en cursusmateriaal.

· Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Deze training is ideaal als kennismaking met de milieuwetgeving of om uw kennis inzake milieu opnieuw op te frissen. In de cursus BASISOPLEIDING OMGEVINGSVERGUNNING EN MILIEUADMINISTRATIE krijgt u op 1 dag een volledig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake bodem, afval, water, lucht en energie voor uw bedrijf.

Dit is een ideale cursus om snel een degelijk overzicht te krijgen van alle milieuverplichtingen, zonder een langlopende opleiding te moeten volgen.

Dé ideale training voor elke interne milieuverantwoordelijke, ook wanneer men externe begeleiding krijgt van een milieucoördinator!

Topics

Deze cursus biedt u onder andere een antwoord op de volgende vragen:

De omgevingsvergunning

 • Welke milieuwetgeving is van toepassing op uw bedrijf?
 • Hoe kan u zich in regel stellen: bij uitbreiding of een nieuwe vestiging?
 • Tot welke klasse behoort uw bedrijf en wat wil dat zeggen?
 • Hoe lang is uw milieu- of omgevingsvergunning geldig?
 • Wat is een tijdelijke vergunning of vergunning op proef?
 • Wanneer een vergunning vernieuwen of omzetten?
 • Wat bij verandering van de vergunde toestand?
 • Koppeling bouwvergunning - milieuvergunning - omgevingsvergunning?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II en III

 • Wat is het verband tussen Vlarem II en III
 • Welke algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden worden opgelegd?
 • Welke verplichtingen en normen zijn er? Waar kan u deze terugvinden?
 • Heeft u een milieucoördinator nodig?
 • Wat zijn de taken van de milieucoördinator?
 • Emissiemetingen voor lucht en geur? Solventenboekhouding?
 • Waar moet u op letten betreffende geluid?
 • Staalname van afvalwater?
 • Welke keuringen moeten er jaarlijks gebeuren?
 • Verplichtingen i.v.m. compressoren, airco’s, stookinstallaties, …

Bodem en VLAREBO

 • Wanneer moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden?
 • Wat zijn Vlarebo-rubrieken?
 • Welke procedures dienen gevolgd te worden?
 • Aankoop, overdracht van eigendommen?

Afval, materialen en VLAREMA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Wat legt de wetgeving hieromtrent op?
 • Hoe moet een register eruit zien dat wordt bijgehouden?

Administratieve milieuverplichtingen

 • Welke aangiftes doet u jaarlijks, en wanneer?
 • Wat met de lozing bedrijfsafvalwater? Oppompen grondwater? Heffingen?
 • Wanneer moet u een jaaremissieverslag maken?
 • Wat is het integraal milieujaarverslag en verslag van de milieucoördinator?
 • MER/OVR-plicht of project-mer-screening?

Milieuinspectie

 • Waarop kan de overheid controleren?
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van de milieuwetgeving?
 • Moet de inspectie een bezoek vooraf aankondigen?
 • Wat doet u WEL/NIET als er iets fout loopt?

Map

Belgicastraat 9, Zaventem
Belgium