Asset Management

Elk gebouw heeft onderhoud nodig. Maar helaas wordt vaak pas gestart bij fysieke schade en verval. Een duurzaam patrimoniumbeheer start met gegevens (bouwdossier, huidige toestand).


Bloomingfeld maakt hiervoor vaak een conditiestaatmeting (NEN 2767) op die objectief, transparant en eenduidig is. Dus het ideale uitgangspunt om verdere onderhouds- en instandhoudingswerken kostenefficiënt te gaan plannen. Want dat is de focus, namelijk duurzaam, risicogeoriënteerd en kostenefficiënt beheer voor een beter bedrijfsresultaat.


Diverse tools zijn voorhanden:


  • ISO 55001 is de internationale standaard op het gebied van asset management;
  • Building Information Management (BIM), waar alle gebouwinformatie wordt gekoppeld aan een centraal 2 of 3D-model.

Dit kan al vanaf de ontwerpfase, maar ook na de ingebruikname. Gebruiksvriendelijk onderhoudsmanagement en een efficiënt energiebeheer staan steeds centraal.


Onze experts gaan met u aan de slag voor onderhoudsplannen, technische inspecties, aanbesteding en begeleiding van onderhoud, ISO 55001, BIM, verduurzaming en verbouwingen.