Efficiëntiescan

Meer bedrijfsomzet realiseren met minder milieu-impact is het doel van eco-efficiëntie.


Tijdens een scan of audit wordt uw organisatie doorgelicht en gaan onze experts op zoek naar kansen met winst voor het milieu (minder energie, water en materiaal) en opportuniteiten om de competitiviteit, innovativiteit en efficiëntie (minder kosten) van uw onderneming te verhogen.