Energy Efficiency Directive (EED)

De Europese richtlijn 2012/27/EU verplicht elke lidstaat tot het 4-jaarlijks laten uitvoeren van energieaudits door grote ondernemingen (ofwel tewerkstelling > 250 VTE ofwel omzet > 50 mio euro en balanstotaal > 43 mio euro) . Valt u onder deze voorwaarden dan had uw onderneming reeds een eerste audit moeten laten uitvoeren en indienen vóór 5 december 2015.
De volgende audit wordt dient ingediend tegen 5 december 2019.


Bedrijven die beschikken over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 of EN 16001, of die in Vlaanderen zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst, zijn vrijgesteld van deze 4-jaarlijkse energie-audits.


Per land, en in België per gewest, zijn er praktische verschillen inzake modaliteiten van deze audits. Dit komt omdat elke lidstaat de Europese richtlijn zelf mag vertalen naar haar eigen lokale wetgeving.

De eerste audit werd doorgaans overal geaccepteerd zonder boetes voor laattijdigheid of onvoldoende diepgang. Van de 4-jaarlijkse vervolgaudit is reeds geruime tijd aangekondigd dat deze strenger zal beoordeeld worden.


Het team energiedeskundigen van Bloomingfeld staat klaar om audits uit te voeren op uw vestigingen in gans Europa.