Energiebesparing

Grote energieverbruikers(i.e. de ‘energie-intensieve inrichtingen’ met een verbruik > 0,1 PJ of > 27,8 miljoen kWh) zijn verplicht om effectief aan energiebesparing te doen.
Zij dienen op regelmatige tijdstippen aan de overheid te kunnen aantonen dat energiebesparingsprojecten worden uitgevoerd.

Dit kan via de vrijwillige energiebeleidsovereenkomst of de uitwerking van maatregelen die voortvloeien uit de volgens Vlarem uitgewerkte energiestudies en -plannen.


Daarnaast dienen deze energie-intensieve bedrijven ook te rapporteren over hun CO2-emissies, omdat ze ook als broeikasgasinrichting (BKG) beschouwd worden door de CO2-emissies die bij de energieopwekking ontstaan.


Alle andere bedrijven, alsook de grote bedrijven met een 4-jaarlijkse auditverplichting (Energy Efficiency Directive of EED), die een energie-audit laten uitvoeren, zijn niet verplicht om met het resultaat van de audit actie te ondernemen. Het resultaat van de audit is momenteel nog vrijblijvend.

Waarom zou u echter wachten om energie, en dus ook kosten te besparen. Veel ondernemingen (groot of klein) gaan daarom reeds aan de slag met het plaatsen van extra meters die men vlotjes online kan volgen, om snel actie te kunnen nemen bij ongeoorloofde pieken.


We helpen uw onderneming graag bij het volgende:

  • Energie-audits;
  • Opvolging energiebesparingsprojecten;
  • Thermografie;
  • Blowerdoortest (luchtdichtheid);
  • Rapportage CO2-emissies;
  • Begeleiding energiebeleidsovereenkomst (EBO);
  • Uitwerken energiemonitoring voor een beter energiebeheer;
  • Energiedashboard voor een efficiënte terugkoppeling.