Supply Chain Security

Elke onderbreking op de werkvloer te wijten een probleem in de supply chain kost geld. Bovendien wil u het imago van u bedrijf niet geschaad zien door veiligheidsproblemen ergens in uw toeleveringsketen.


Het beveiligen van uw toeleveringsketen lijkt misschien iets buiten uw bereik maar niets is minder waar.


Tal van bedrijven zijn reeds aan de slag met supply chain management en security om de continuïteit en het imago van uw bedrijf te vrijwaren.


Bij supply chain security gaat het steeds om een combinatie van traditioneel supply chain management met een set passende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van diefstal, verlies, maar ook terrorisme.


Elk bedrijf met een magazijn, met logistieke stromen met inkomende en uitgaande goederen en/of order picking heeft baat bij supply chain security. Een voorbeeld is de opbouw van een digitaal beeldarchief van een product tijdens elke fase in de logistieke keten, dat er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat eenvoudig achterhaald kan worden in welke fase er een diefstal of beschadiging optrad.


Bloomingfeld biedt advies en ondersteuning:


  • Uitgebreide risico-analyse screening van uw supply chain;
  • Analyse van processen;
  • Ervaring met traceerbaarheidssystemen;
  • Aanpak digitaal beeldarchief van uw supply chain , track- en trace systemen, doormeldingssystemen, shipment racking, …;
  • Werken met ISO 28000 als security management system voor uw supply chain;
  • Training van uw medewerkers.

Vragen over supply chain security in binnen- of buitenland? Neem vrijblijvend contact op.