Traceerbaarheid en etikettering

Traceerbaarheid is in diverse bedrijfstakken een cruciale vraag.
Voor levensmiddelen is het een wettelijke verplichting. In de automotive een opgelegde eis. In sommige bedrijven een bewust gekozen tool voor de borging van customer care of garantiedossiers.


Bloomingfeld biedt advies en ondersteuning op vlak van:


  • Traceerbaarheidssystemen in industrie en logistiek i.f.v. ISO 9001, ISO/TS 16949;
  • Klachtenbehandeling en customer care;
  • Traceerbaarheidssystemen in de voedingssector;
  • Voedselveiligheidmanagementsystemen (IFS, BRC, HACCP, ACS, GMP, ISO 22000);
  • Nationale en internationale etiketteringsvereisten in de voeding;
  • Transportdocumenten, traceerbaarheid en ketentoezicht bij afvaltransporten en verwerkers.

Vragen over traceerbaarheid in binnen- of buitenland? Neem vrijblijvend contact op.