Biodiversiteit

Bedrijven kunnen werk maken van biodiversiteit, zowel dichtbij als wereldwijd door onder meer


  • Duurzame keuzes in hun aankoopbeleid van grondstoffen;
  • Inrichting van eigen terrein met aandacht voor streekeigen natuur;
  • Aangepaste verlichting, bijvoorbeeld voor nabije populatie vleermuizen;
  • Waterdoorlatende parkings;
  • Het vermijden van het gebruik van pesticiden;
  • Specifieke projecten zoals de installatie van een insectenhotel;
  • Bepalen van de eigen ecologische voetafdruk.

Bloomingfeld voert biodiversiteitsstudies uit en zet projecten op rond biodiversiteit op maat van en passend bij uw onderneming.


Vraagt een omgevingsproject de opmaak van een natuurtoets, project-mer-screening of passende beoordeling? Ook dan kan u bij ons terecht.