Bioveiligheid

In geval van het werken met pathogenen (micro-organismen, celculturen en endoparasieten) of genetisch gemodificeerde micro-organismen (GMO’s) is vaak een toelating vereist en dienen er strikte inperkingsmaatregelen te worden genomen om het contact van GMO’s en pathogenen met de bevolking en het milieu te voorkomen.

Deze ingeperkte activiteiten kunnen typisch gebeuren in een laboratorium of ziekenhuis, maar ook in een bedrijf, bijvoorbeeld wanneer het gaat over het uitvoeren van Salmonella-testen op inkomende grondstoffen.


Onze onderstening omvat:

  • Aanvragen toelating of kennisgeving ingeperkt gebruik L1/L2/L3 of L4;
  • Aanstelling bioveiligheidscoördinator;
  • Uitvoeren risico-analyses;
  • Uitvoering compliance audits inzake ingeperkt gebruik;
  • Opstellen onderhouds- en controleprogramma voor apparatuur;
  • Opstellen reinigings- en afvalprocedures;
  • Training voor labo- en onderhoudspersoneel.