Vergunningen

Een vergunning is verplicht voor wie activiteiten wil uitoefenen die mogelijk een negatieve invloed hebben op het leefmilieu of hinder kunnen veroorzaken.


Elk van de 3 gewesten in Belgiƫ heeft hiervoor zijn eigen lijst van hinderlijke inrichtingen, waaraan dient getoetst te worden alvorens activiteiten op te starten.


 • Omgevingsvergunningen in Vlaanderen voor
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen (vroegere milieuvergunning)
  • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging voor winkels)
  • Stedenbouwkundige handelingen
  • Het verkavelen van gronden
  • Het wijzigen kleine landschapselementen of wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)
  • Specifiek (luik milieu, luik kleinhandelsvestigingen en luik stedenbouw)
 • Milieuvergunningen in Brussel en WalloniĆ«
 • Tijdelijke vergunningen (vb. mobiel breken of zeven)
 • Overdracht van vergunningen
 • Bijstellen van de voorwaarden van een vergunning
 • Regularisatiedossiers

Bloomingfeld onderzoekt de haalbaarheid, stelt uw aanvraagdossier samen en volgt het op tot het bekomen van uw vergunning.