Veiligheid en preventie

De feiten op een rijtje:


 • In België worden dagelijks ca. 190 arbeidsongevallen aangegeven;
 • Al deze ongevallen staan op jaarbasis in voor 1,8 miljoen verloren werkdagen;
 • Jaarlijks zijn er zo'n 71 arbeidsongevallen met dodelijke afloop;
 • Naar schatting gaat 4% van het bruto nationaal product verloren door arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid en ziekte;
 • Vooraleer het tot één dodelijk ongeval komt, zijn er doorgaans zo'n 10.000 onveilige situaties die zich hebben voorgedaan.

Kortom, er is nog werk aan de winkel om bedrijven veiliger te maken.


Bloomingfeld beschikt over een team ervaren preventieadviseurs om u bij te staan bij volgende taken:


 • Veiligheids- en gezondheidsaudit;
 • Organisatie van het Comité PBW;
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • Globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP);
 • Arbeidsongevallenonderzoek;
 • Brandpreventie en noodplanning;
 • Veiligheidssignalisatie;
 • Opstellen van veiligheidsinstructies;
 • Toolboxmeetings;
 • Safe behavior;
 • Explosieveiligheid (ATEX);
 • EHBO;
 • Psychosociaal welzijn;
 • Opmaak jaarverslagen;
 • Begeleiding naar aanleiding van een bezoek van Toezicht op het Welzijn op het Werk;
 • Veiligheidscoördinatie voor werven;
 • Opmaak jaarverslag.