Preventieadviseur

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie binnen elke Belgische onderneming met een duidelijk omschreven takenpakket.


Belangrijke taken van een preventieadviseur zijn


  • de organisatie van risicoanalyses (bijvoorbeeld het opsporen van gevaren, onderzoeken van arbeidsongevallen, onderzoeken oorzaken van beroepsziekte, onderzoek brandveiligheid of psychosociale aspecten)
  • het uitrollen van een welzijnsbeleid in de onderneming op enerzijds administratief-organisatorische vlak (met behulp van een comité, maandverslagen, jaarverslagen, een globaal preventieplan,…) en anderzijds technisch vlak (door middel van technische ingrepen aan machines, sensibiliserende trainingen, …).

Sommige taken gebeuren intern, andere extern, naargelang de wettelijke bepalingen en keuze van de onderneming.


Dagelijks helpen onze preventieadviseurs bedrijven bij


  • Het uitvoeren van risico-analyses,
  • De opmaak van indienststellingsverslagen van machines
  • Het opstellen van interne noodprocedures
  • Het uitwerken van veiligheidsinstructiekaarten
  • De organisatie van EHBO
  • De opmaak van een jaaractieplan en globaal preventieplan, …