Risicoanalyses

Elke paar minuten sterft in de EU iemand door een werkgerelateerde oorzaak. Een risicoanalyse dient om vóóraleer zich een incident of ongeval voordoet reeds te onderzoeken wat kan misgaan en zo preventief te werken opdat ongevallen, incidenten en ziekte voorkomen worden.
Elk bedrijf dient verplicht te beschikken over een risicoanalyse om haar preventiebeleid op te baseren.


Risicoanalyses worden niet enkel gemaakt door de veiligheidsafdeling. Ook in de afdeling kwaliteit of productie, en soms de voedselveiligheidsafdeling wordt frequent gebruik gemaakt van risicoanalysetechnieken om de kans op fouten en klachten te verminderen.


In een risicoanalyse worden risico’s op een systematische manier gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de mogelijke gevolgen daarvan. Er worden onder andere gevaren benoemd en in kaart gebracht.


Vermits een bedrijf nooit stilstaat is ook een risicoanalyse nooit helemaal af. Soms duiken nieuwe risico’s op door nieuwe technieken in de productie of nieuwe gewoontes. Dit vraagt om courante opvolging.


De volgende stap is het gaan beheersen van de in kaart gebrachte risico’s.


Minder fouten en minder ongevallen en ziekte leidt tot meer productiviteit, een beter imago als werkgever, en bijgevolg betere bedrijfsresultaten.


Onze risk experts gaan aan de slag voor u met diverse technieken van Kinney tot HAZOP of FMEA voor de opmaak van

  • Globale bedrijfsrisicoanalyse;
  • Risicoanalyse brand;
  • Risicoanalyse van machines en installaties;
  • Risicoanalyse psychosociaal welzijn;
  • Root cause analysis;
  • Risicoanalyse ergonomie;
  • Risicoanalyses kwaliteit;
  • Risicoanalyse voedselveiligheid;
  • Actieplannen om risico’s te gaan beheren.