Machineveiligheid

Wanneer een fabrikant een machine op de markt brengt moet deze voldoen aan de Europese Machinerichtlijn.

Onderzoek wijst uit dat zo'n 80% van de ongevallen waarbij medewerkers gewond raken door bewegende delen van vaste machines te wijten is aan falende machinebeveiliging.

In de overige gevallen is helemaal geen beveiliging aanwezig of is de beveiliging omzeild of uitgeschakeld ter bevordering van de productiesnelheid. Kortom, tijd om te voorkomen dat het volgende ongeval zich met uw machine voordoet!


Voor fabrikanten van machines wiens hoofdactiviteit machines bouwen verkopen is, is de CE-markering ondertussen een redelijk goed ingeburgerd concept.

Wanneer een productiebedrijf echter zelf een machine gaat ontwerpen of ombouwen, wordt dat complex traject van regels en minimum veiligheidsvereisten vaak overgeslagen of niet helemaal afgewerkt volgens de regels van de kunst. Bij aankoop van tweedehands machines, laat het technisch dossier en de documentatie vaak helemaal de wensen over.


Bloomingfeld staat u als preventieadviseur of projectingenieur bij om alles (weer) op punt te zetten.


Onze experts bieden volgende ondersteuning:

 • Machineveiligheid en CE;
 • Advies en begeleiding CE-traject: conformeren aan Machinerichtlijn 2006/42/EG;
 • Het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (ontwerp)veiligheid machine conform norm EN-ISO-12100;
 • Het vaststellen van het veiligheidsniveau van componenten en veiligheidscircuits besturingstechniek conform norm EN-ISO-13849-1 (PL);
 • Het vaststellen van veiligheidsniveau van componenten en veiligheidscircuits besturingstechniek conform norm EN-IEC-62061 (SIL);
 • Uitvoeren risicoanalyse van noodstopvoorzieningen;
 • Vaststelling van begrip ‘substantiële wijziging’ bij aanpassing van een machine;
 • Valideren van vastgestelde performance levels met behulp van software;
 • Opmaak gebruiksaanwijzing;
 • Opmaak technisch dossier;
 • Opstellen EU-verklaring van overeenstemming (machine of inbouw deel);
 • Inspectie minimumvereisten machinerichtlijn;
 • Inspectie veiligheidsafstanden knel- en pletgevaar op basis van normen EN-349 en EN-13857;
 • Uitvoering faalkans studies voor machines (FMEA).

Vragen over functionele veiligheid voor een andere vestiging in Europa? Ook hiervoor kan u bij Bloomingfeld terecht.