Noodplanning

In elk bedrijf kunnen zich noodsituaties voordoen: een overstroming, een vloeistoflek, een hold-up, een brand of explosie, een terroristische aanslag, …


Efficiënte noodplanning zorgt dat werknemers, omwonenden of buurtbedrijven, en het leefmilieu beschermd worden door snelle evacuatie, bestrijding en gepaste beschermingsmaatregelen.


Een goed intern en eventueel extern noodplan zorgt voor een gecoördineerde en snelle hulpverlening als het misgaat. Bovendien is vaak de risicoanalyse ‘wat kan er misgaan?’ een zeer zinvol onderzoek dat leert hoe een bedrijf noodsituaties kan trachten voorkomen, en welke acties daarvoor best genomen worden.


Onze ervaren preventieadviseurs helpen u bij volgende zaken:

  • Uitvoering van risicoanalyses;
  • Uitstippelen van realistische noodscenario’s;
  • Opstellen van preventieplannen ter voorkoming van noodsituaties;
  • Opstellen van noodplannen;
  • Inoefenen van noodscenario’s.