Functionele veilighied

Men spreekt van functionele veiligheid wanneer de veiligheid afhankelijk is van de juiste werking van een elektrisch, elektronisch en programmeerbaar elektronisch systeem.

Functionele veiligheid maakt in de machinebouw een steeds groter onderdeel uit van het ontwerptraject van een machine.

Het doel van functionele veiligheid is immers relevante risico’s uit de risicobeoordeling te reduceren door risicoreducerende maatregelen te treffen welke uitgevoerd worden door een besturingssysteem om zo te voldoen aan bepaalde eisen uit de Machinerichtlijn.


Functionele veiligheid is belangrijk om te voldoen aan industriële standaarden en voor het vermijden van mogelijke risico’s. Verder helpt het ook voor effectievere en productievere werking, reduceert het “downtime”.


Wanneer fabrikanten functionele veiligheid integreren in processen en apparaten heeft dit ook als voordeel dat dit erkend wordt volgens de internationale veiligheidsbeoordelingen op globaal vlak.


Onze experts helpen u om functionele veiligheid op een efficiënte manier te integreren in uw onderneming.