Carbon footprint

De ecologische voetafdruk (carbon footprint) is een milieumaat voor het bedrijven.
Op basis van gegevens over energie, afval, water, emissie, transport, … kan via bepaalde protocollen berekend worden hoeveel CO2 wordt uitgestoten per product, dienst of organisatie.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft iedere organisatie naar een zo laag mogelijke milieu-impact of een zo laag mogelijke footprint.


Waarom werken met een carbon footprint?


Om het vertrouwen van de consument te winnen, omdat uw opdrachtgever dit eist bij een (openbare) aanbesteding; om uw stakeholders te overtuigen met een objectieve CO2-score die aan specifieke benchmarks getoetst kan worden; om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in het kader van ETS enzovoort.


Bloomingfeld kan hierin het volgende voor u betekenen:


  • Opstellen van de carbon footprint voor uw product of dienst;
  • Opstellen van de carbon footprint voor de gehele onderneming
  • Berekening volgens ISO 14064, PAS 2050, Green House Gas Protocols of Ademe;
  • Behalen van een certificaat voor een niveau op de CO2-prestatieladder;
  • Begeleiding burgemeesterconvenant (40% CO2-reductiedoelstelling voor gemeentes);
  • Projecten voor CO2-compensatie.