Stakeholder management

Naast klanten zijn er voor een bedrijf steeds meer partijen waar rekening mee gehouden dient te worden. Bijvoorbeeld:


  • omwonenden van een fabriek verwachten geen nachtelijke geluidsoverlast, geen gevaarlijke verkeerssituaties door vrachtverkeer, …
  • Werknemers verwachten anderzijds een boeiende jobinhoud, een passend loon, een aangename werksfeer, …

Wanneer een bedrijf in staat is om de verwachtingen en misschien zelfs afgesproken doelstellingen van deze stakeholders op een juiste manier weet te behartigen zal dit leiden tot win-win situaties voor zowel de organisatie en de stakeholders. Dit opdat een bedrijf zijn omgevingsvergunning nog vele jaren zal kunnen exploiteren met een gemotiveerd en productief team van werknemers.


Stakeholdermanagement is een techniek die past in het huidige kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kan gebruikt worden om langdurige relaties met relevante belanghebbenden op te bouwen, zodoende de continuïteit van uw bedrijf te verbeteren door inzicht in de verwachtingspatronen.


Een stakeholdersanalyse die de verwachtingen en behoeften in kaart brengt, is één van de nieuwe vereisten van ISO 14001 (versie 2015) en hierdoor regelmatig gevraagd.


Uw organisatie kan bij Bloomingfeld terecht voor


  • Opmaak stakeholdersanalyse;
  • Uitvoeren stakeholdersbevraging;
  • Communicatie met stakeholders;
  • Organisatie overlegmomenten met omwonenden;
  • Stakeholdersdialoog.