Ecodesign

In mei 2018 meldt het Europese Parlement dat “slechts 1 tot 5% van de zeldzame metalen in gsm’s wordt gerecycleerd” en dat “80% van de milieuvervuiling is het resultaat van beslissingen die zijn genomen tijdens de productontwerpfase”.


De circulaire economie waar men in de media graag van spreekt is dus nog lang niet bereikt!

Ecodesign of een duurzaam design doorheen heel de levensfase van een product, vanaf de ontwerpfase is een techniek waarbij milieucriteria tijdens de ontwikkelingsfase van een product in rekening worden gebracht. De focus ligt dan op het vermijden van afval door middel van preventie. Dit bespaart tijd, geld en energie omdat het vervuilend materiaal niet aangemaakt moet worden en ook niet moet worden afgebroken.


Maar een product herontwerpen of de markt bijsturen is geen eenvoudig proces. Soms dienen heel wat stakeholders te worden betrokken om dit te doen slagen.


Een levenscyclusanalyse ter voorbereiding van ecodesign van uw product of dienst, onze experts gaan graag aan de slag.