Green building

Green building verwijst naar duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie in de ganse levenscyclus van een gebouw: ontwerp, constructie, behoud en renovatie. Het wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de levenscyclus van een gebouw toegepast omdat net dan er het meest kosteneffectief op korte en lange termijn kan gewerkt worden.


BREEAM en LEED zijn 2 duurzaamheidslabels die volop in opmars zijn, en waar vandaag naast kantoren, winkels en shoppingcentra nu ook de industrie bewust voor kiest.


BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), met zijn roots in UK en LEED (Leadership in engineering and environment design) met zijn roots in US, worden beide gebruikt voor het beoordelen van de duurzaamheid van zowel nieuwe, als bestaande gebouwen. Beide rekening houden met tal van categorieën waaronder energie-efficiëntie, water en materialengebruik, gezondheid en arbeidsveiligheid, vervuiling, mobiliteit, …


Waarom investeren in zulk duurzaamheidslabel?

De voordelen zijn talrijk:

 • een reductie van de exploitatiekosten:
 • een gezondere en productievere leef- en werkomgeving
 • een impuls voor een groen imago
 • kortom meerwaarde voor huurder, koper, makelaar, eigenaar en belegger.

Onze dienstverlening omvat onder meer:

 • uurzaamheidsscreening
 • egeleiding en certificatie van duurzaamheidslabels
  • Pre-asssessment
  • BREEAM Assessor
  • BREEAM Consultancy
  • LEED Assessor
  • LEED Consultancy
  • Groene sleutel (Green Key) voor toerisme en recreatie
 • Kringloopdenken en materialenkeuze
 • Energiemanagement
 • Vergroening van bedrijventerreinen
 • Advies inzake binnenklimaat
 • Inspectie inzake warmteverlies

Vaak wordt gestart met een duurzaamheidsscreening om bijvoorbeeld de haalbaarheid van een specifiek nivueau van LEED- of BREEAM-certificaat te onderzoeken.


Enkele voorbeelden:

 • Zeer concreet staan we onder meer aannemers bij die hun eerste BREEAM-gebouw gegund krijgen om hen wegwijs te maken;
 • We voeren een assessment uit voor shoppingcentra die hun duurzaamheid internationaal willen demonstreren door middel van een LEED of BREEAM INTERNATIONAL IN-USE certificaat;
 • We maken een pakket klaar voor een leverancier van wandpanelen die zijn producten heeft laten onderzoeken en verduurzaamd opdat er de hoogste score mee kan behaald worden binnen bijvoorbeeld één van de categorieën van BREEAM/LEED Health & Wellbeing ‘HEA 02 – Indoor Air Quality’ en hij hierdoor een stap voor heeft op zijn concurrenten bij het promoten van zijn producten naar architecten en bouwpromotoren, ...

Met onze expertise en flexibiliteit dé aanspreekpartner voor bouwheren, immobiliënkantoren, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders met projecten en gebouwen in Europa.