Due Diligence

Neemt u een bedrijf of terrein over? Hoe zorgt u ervoor dat er op gebied van milieu geen lijken uit de kast vallen?


Onze experts controleren voor u de juistheid van alle informatie die aan de koper/overnemer gepresenteerd wordt, en bieden inzage in (bestaande en latente) milieurisico’s en aansprakelijkheid inzake milieurecht van de over te nemen onderneming.