Klimaatsverandering

De klimaatsverandering vormt een uitdaging voor mens en onderneming. Bepaalde verschijnselen zoals meer extreme weersomstandigheden, langere periodes van droogte, tekort aan drinkwater, hevigere regenbuien met wateroverlast, … zijn reeds een feit.


Door middel van gerichte energie-audits, carbon footprint monitoring, energiemanagementsystemen, energiemonitoring kunnen bedrijven op voorhand hun energieverbruik en CO2-uitstoot bewust aanpakken.


Een groot voordeel is dat besparen van energie een rechtstreekse financiële besparing oplevert, wat bedrijven vaak spontaan aanzet om actie te ondernemen.


Soms bereikt een bedrijf echter lokaal het punt waar verdere energiebesparing of CO2-reductie enkel nog kan tegen een buitensporige kostprijs die economisch niet meer aanvaardbaar is.
Dan is bijvoorbeeld een Clean Development Mechanism (CDM)-project waarbij elders ter wereld een energieverbeterproject wordt uitgevoerd, waar dit nog wel kan tegen een aanvaardbare kostprijs, een tevens maatschappelijk verantwoorde oplossing.


Ook steden en gemeenten gaan de uitdaging aan met het klimaat door deel te nemen aan het Burgemeesterconvenant (40% CO2-reductiedoelstelling voor gemeenten tegen 2030).


Onze klimaatveranderingsdiensten:


  • Energie-audits;
  • Opvolging energiebesparingsprojecten;
  • Rapportage CO2-emissies en CO2-footprint;
  • Begeleiding handel in emissierechten (ETS);
  • Begeleiding CDM-projecten;
  • Uitwerken energiemonitoring voor een beter energiebeheer;
  • Energiedashboard voor een efficiënte terugkoppeling;
  • Begeleiding Burgemeesterconvenant.