Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onmisbaar geworden voor ondernemingen die een voortrekkersrol wil spelen. Dit kan gaan van kleine maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken tot het opzetten van innovatieve projecten.


Duurzame ontwikkeling wordt gereflecteerd in drie dimensies: het economische, het sociale en het ecologische aspect.


De VN vertaalde dit naar 17 Sustainability Development Goals (SDG) voor 2030 waaraan lokaal en internationaal door bedrijven en organisaties kan gewerkt worden.

Onze experts helpen u graag bij volgende zaken:

  • Concrete acties uitwerken rond de 17 sustainability development goals (SDG’s);
  • Behalen van een duurzaamheidscertificaat voor gebouwen (BREEAM, LEED, …);
  • Implementatie van ISO 26000 voor corporate social responsibility;
  • Training over duurzaam aankopen;
  • Begeleiding van het Charter Duurzaam Ondernemen;
  • Rapportage van uw bedrijfsprestaties volgens GRI;
  • Opstellen van een gepersonaliseerd duurzaamheidsdashboard voor een selectie KPI’s;
  • Toetsing aan de SA 8000 van uw leveranciers;
  • Uitvoeren van energie-audits of bepalen CO2-footprint.