Aangiften en heffingen

Bloomingfeld ondersteunt zowel KMO’s als grote bedrijven op vlak van milieu-aangiftes. Onze experts helpen bij het berekenen, reduceren en indienen van milieuheffingen.


De meeste administratie inzake milieu dient jaarlijks in het voorjaar te gebeuren, zoals


  • Integraal Milieujaarverslag (afvalstoffen en grondstoffen, water en grondwater, lucht, energie);
  • Heffingsaangifte VMM voor afvalwater en grondwater;
  • Aangifte Val-I-Pac, FostPlus, IVC en opstellen preventieplan verpakkingen;
  • Solventenboekhouding;
  • Rapportage CO2-emissies;
  • Rapportage hernieuwbare energie;
  • Mestbankaangifte;
  • Bebat, Recytyre, … bij garages;
  • BEWE-aangifte voor AEEA.

In België betaalt men tevens heffingen op grond-, oppervlakte- en afvalwater, op het storten en verbranden van afval alsook op het op de markt brengen van verpakkingsmaterialen of het ontpakken.


Om boetes en heffingsverhogingen te vermijden is het belangrijk milieuaangiftes correct en tijdig in te dienen.

Vaak levert een grondige doorlichting van de huidige aangiftes en betaalde heffingen in bedrijven heel wat euro’s op. Jaarlijks helpt Bloomingfeld bedrijven zo’n 1.000.000 euro aan heffingen te besparen.

Ook wanneer het gaat om aangiftes en taksen in diverse landen binnen Europa en daarbuiten (EU of EMEA) is Bloomingfeld de aanspreekpartner bij uitstek om dit in goede banen te leiden!