Waterstudies

De waterwetgeving is bijzonder complex en uitgebreid. Bedrijven moeten rekening houden met een reeks randvoorwaarden bij het inname, gebruik en lozing van water.


Zo is het verkrijgen of verlengen van een vergunning voor grondwater vandaag geen evidentie meer, gelet op de slechte grondwatertoestand op de meeste plaatsen in Vlaanderen.


Waterstudies dienen vaak ter onderbouwing van zulk aanvraagdossier of kunnen worden opgelegd onder de vorm van bijzondere voorwaarden in een (reeds) verleende vergunning.


Onze dienstverlening omvat:


  • Een haalbaarheidsstudie voor de afkoppeling van de riolering
  • Het splitsen van hemelwater en afvalwater
  • Een BBT-analyse
  • Een studie naar mogelijkheden voor hergebruik van water
  • Een impactanalyse van een lozing op het ontvangende oppervlaktewater,
  • Een grondwaterbemalingsstudie
  • Een geohydrologische studie
  • Nullozerstatuut
  • Waterbalans

Bloomingfeld voert dit studiewerk voor u uit rekening houdend met de laatste interpretaties zoals bijvoorbeeld de nieuwe aanpak van de Vlaamse Milieumaatschappij bij de beoordeling van verontreinigd hemelwater en gaat voor u op zoek naar de meest kosteneffectieve oplossing inzake integraal waterbeheer op uw site.