Milieubeheer

Een preventief milieubeheer dat milieurisico’s in kaart brengt en systematisch elk risico aanpakt vooraleer er calamiteiten en problemen ontstaan, is onmisbaar voor een onderneming.


De kostprijs van door omgevingsinspectie vastgestelde inbreuken en misdrijven loopt immers op van een paar duizenden euro's voor een overschrijding van een lozingsnorm in het afvalwater, tot tienduizenden euro’s voor lekverliezen in koelinstallaties tot zelfs miljoenen euro’s voor onvergunde lozingen van afvalwater.


Experts van Bloomingfeld, stellen graag voor u een ondersteuning op maat voor.


Onze dienstverlening omvat:

  • Voorbereiding, aanvraag en opvolging van omgevingsvergunningen
  • Naleving van de vergunningsvoorwaarden periodiek toetsen
  • Milieurondgangen op uw terrein
  • Opzetten van een milieuzorgsysteem
  • Bijhouden administratieve taken, keurings- en meetverplichtingen
  • Optimalisatie van milieukosten en -heffingen
  • Formuleren van een milieubeleid en uitstippelen van een actieplan
  • Specifieke studies: geluid, geur, stof, licht

Een team aan specialisten met zowel technische, administratieve en juridische achtergrond staat klaar om uw milieubeheer lokaal of elders in Europa ter harte te nemen.