Grensoverschrijdend afvaltransport

Zoekt u niet lokaal maar internationaal naar een oplossing voor uw afval. Dan wordt het allemaal een stuk complexer.


Om welke soort afval gaat het? Groene lijst of oranje lijst? Gaat het om export naar OESO of niet-OESO-land? Misschien is een bankgarantie of verzekering vereist? Beschikt u over een toestemming van het land van bestemming?


De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen wordt geregeld door de Europese Verordening 1013/2006/EG betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA).


In het Vlaamse gewest is OVAM de verantwoordelijke autoriteit. Voor Brussel is dat het Brussels Instituut voor milieubeheer en in het Waalse Gewest is dat Le Département du Sol et des Déchets.


De Europese Unie wil zo toezicht en controle uitoefen over het vervoer van afvalstoffen met als doel de risico’s voor milieu en volksgezondheid te beperken.


In de praktijk blijkt bijna een kwart van de gecontroleerde transportdocumenten foutief ingevuld. Overtredingen in de ganse afvaltransportketen worden zwaar gesanctioneerd.


Daarom staat Bloomingfeld u bij in het kluwen van de EVOA-wetgeving met experts in binnen- en buitenland om uw afvaltraject te voorzien van alle nodige vergunningen, kennisgevingen en transportdocumenten.