Bodemkundig advies

Bloomingfeld biedt een brede waaier aan expertise inzake bodemkundig advies:


Preventie van bodemverontreiniging: uitgebreid advies hoe u zich best kan organiseren om geen risico’s te lopen op bodemverontreiniging door uw activiteiten. De kostprijs van bodem- en grondwatersanering is immers zeer hoog! Daarom zijn een calamiteitenplan, lekkage-procedures, ... vaak zeer waardevol.

Toch een calamiteit? Hoe vroeger u ons betrekt hoe beter. Contacteer ons daarom onmiddellijk bij een schadegeval of incident, dit kan u later duizenden of miljoenen euro’s besparen!

Opsporen en onderzoeken van (mogelijke) verontreiniging: naargelang het gewest (Vlaanderen/Brussel/Wallonië) wordt een bodemonderzoek stapsgewijs uitgevoerd:


  • Soms een verkennend onderzoek of situatierapport voor de aanvang van uw activiteiten, want u wil toch niet opdraaien voor de sanering van verontreiniging die u niet veroorzaakte! Bescherm u daarom als koper of huurder met een objectief rapport dat de bodemverontreiniging onderzoekt.
  • Meestal een oriënterend bodemonderzoek, vb. bij overname of periodiek
  • Bij gekende verontreiniging een beschrijvend bodemonderzoek dat de precieze omvang en risico’s in kaart brengt
  • Bodemsaneringsproject: We bekijken samen met u hoe een te saneren verontreiniging het beste wordt aangepakt;

Veel bedrijven beschikken vandaag reeds over één of meerdere onderzoeken. Bij ons kan u ook terecht voor een second opinion vooraleer u met alweer een vervolgonderzoek of -sanering verder gaat.


Uitvoering van infiltratieproeven om de doorlatendheid van de bodem te bepalen voor bijvoorbeeld het infiltreren van regenwater.


Worden grote hoeveelheden grond uitgegraven bij een project?
Wanneer het grondverzet groter is dan 250 m3 of bij risicogronden maken we een technisch verslag op. Uw grond krijgt een code op basis van stalen die geanalyseerd worden. Deze bepaalt de afzetmogelijkheden van de grond.


Werd uw grond onterecht als risicogrond aangeduid door de gemeente? Dan stellen we een dossier samen om uw perceel te laten schrappen als risicogrond.