Mobiliteitsstudies

De groeiende files, het tekort aan parkeerplaatsen en de algemene vraag naar een duurzame mobiliteitsoplossing zorgen er voor dat mobiliteitsstudies door meer en meer overheden gevraagd worden, zowel om hun eigen beleid te onderbouwen, als om de mobiliteitsimpact van projecten te beoordelen.


In een mobiliteitsstudie worden zowel de bereikbaarheid, het mobiliteitsprofiel als de effecten op vlak van verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de omgeving besproken en de parkeerbehoefte in kaart gebracht. Voor een project wordt dit alles dan getoetst aan de draagkracht van de omgeving. Eventueel worden milderende maatregelen voorgesteld om nadelige effecten te vermijden of verminderen.


Deze mobiliteitsstudies omvatten:

  • Mobiliteitstoets of MOBER
  • MER-studies, ontheffing of screening
  • Impactstudie mobiliteit (voor niet MER-plichtige projecten) op gebied van parkeren, locatie, signalisatie, ...

Afhankelijk van het doel van de studie en de wens van de klant kunnen deze studies variƫren van enkele indicatieve berekeningen tot complexe modelleringen.


Met de nodige kennis en ervaring worden ook gesubsidieerde projecten uitgerold via samenwerkingsovereenkomsten en fietsfonds.