Milieucoördinator

In Vlaanderen is het aanstellen van een milieucoördinator verplicht bij de meeste klasse 1-bedrijven omwille van de milieurisico’s van hun activiteiten. De milieucoördinator kan een interne persoon (eigen werknemer) zijn of een externe persoon die over de vereiste kwalificaties beschikt.


U kan bij Bloomingfeld terecht voor de officiële aanstelling van een erkende externe milieucoördinator. Uiteraard staan we ook graag interne milieucoördinatoren bij met raad en daad.


In Brussel en Wallonië is er geen verplichting om een milieucoördinator aan te stellen, maar assisteren we u onverwijld met uw extern milieubeheer opdat uw bedrijf nauwgezet in regel blijft met de lokale wet- en regelgeving.


Als milieucoördinator of milieubeheerder

  • Bezoeken we op regelmatige tijdstippen uw site;
  • Controleren periodiek of u voldoet aan de wetgeving en vergunningsvoorwaarden;
  • Geven we praktisch advies over diverse milieuthema’s;
  • Zien we toe op het correct gebruik van het afvalstoffen- en materialenregister;
  • Staan we in voor emissie- en imissiemetingen en toetsing ervan;
  • Geven we advies over milieu-investeringen;
  • Communiceren we op regelmatige basis met uw bedrijf;
  • Zoeken we voor u naar de meest kosteneffectieve oplossing om te voldoen aan de wetgevingen;
  • Vertalen we de complexe, steeds wijzigende wetgeving naar de impact voor uw bedrijf;
  • Stellen we milieubeheerprocedures op.