Afval- en materialenbeheer

Elke onderneming dient een aantal regels te volgen wat betreft de selectieve inzameling van bedrijfsafval en dit te documenteren in een afvalstoffenregister.


Voor inzamelaars, handelaars en makelaars (IHM) en verwerkers van afvalstoffen worden nog heel wat extra verplichtingen opgelegd. Zo zijn bijvoorbeeld kennis van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL), een duidelijk werkplan, een omgevingsvergunning voor de juiste ingedeelde rubrieken, registraties als vervoerder, IHM of verwerker, ... een absolute must.

Onze experts assisteren graag bij het verzorgen van de juiste registraties, vergunningen tot en met de de precieze interpretatie van EURAL-codes en omgevingsvergunningsrubrieken voor uw activiteiten.

Het materialendecreet en VLAREMA verleggen al enkele jaren de focus van afval naar materialen om zo het kringloopdenken in bedrijven, organisaties en overheden aan te wakkeren.


In dat kader ontzorgt Bloomingfeld bedrijven met volgende zaken:

  • Aanvraag einde afval-materialen;
  • Sloopopvolgingsplan bij selectief slopen en ontmantelen;
  • Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten (COPRO/CERTIPRO);
  • Advies inzake specifieke stromen zoals bagger- en ruimingsspecie;
  • Materiaalbewust bouwen in kringlopen;
  • Grondverzet (technisch verslag, studie ontvangende grond,…);
  • Kwaliteitszorgsysteem volgens VLAREMA voor gevaarlijke afvalstoffen.

De nieuwe Vlarema 6 die van kracht is sinds maart 2018, brengt enkele aanzienlijke wijzigingen met zich mee voor de bouwsector. Ook hiermee helpen onze experts u graag verder.

Voor gemeenten en overheden bieden we oplossingen inzake de aanpak van zwerfvuil en openbare reinheid.