Afval- en materialenbeheer

Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Asbest is vroeger vaak gebruikt geweest in gebouwen en komt vandaag vooral vrij bij verwering (vb. isolatiemateriaal dat afbrokkelt) of bewerking (vb. gaten boren, hoge-druk reiniging) van asbesthoudend materiaal zoals dakbedekking, vensterbanken, riolering, ...

Sinds 1998 geldt er een verbod op het gebruik van asbest in België. Toch leren cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (Ovam) ons dat er nog ca. 3,7 miljoen ton asbest in omloop is, waarvan naar schatting ¾ in industrie en ¼ in woningen van particulieren.

Het plan van Europa en Vlaanderen is om alle gebouwen tegen 2040 asbestvrij te maken. Beschikt u al over een inventaris en actieplan?

Elke werkgever is reeds sinds 1995 verplicht om te beschikken over een asbestinventaris van de gebouwen waar z'n medewerkers tewerkgesteld zijn. Deze dient op regelmatige basis up-to-date gehouden te worden.

Plant u afbraak- of renovatiewerken? Dan is vaak een destructieve inventaris verplicht in functie van de werken en het eventuele sloopopvolgingsplan.

Verder lanceerde de overheid de woningpas in december 2018 voor het verbouwen, verhuren en verkopen van woningen. Deze legt binnenkort ook aan particulieren de verplichte opmaak van een asbestinventaris op.

Wij bieden u een gehele inventaris aan die uitgewerkt is van A tot Z.